Μέσος Όρος εκτυπώσεων ανά πακέτο

Πακέτο Basic

Ο μέσος όρος του πακέτου Basic, διάρκειας 4 ωρών με απεριόριστες εκτυπώσεις είναι: 270 εκτυπώσεις

Πακέτο Premium

Ο μέσος όρος του πακέτου Premium, διάρκειας 4 ωρών με απεριόριστες εκτυπώσεις είναι: 255 εκτυπώσεις

Πακέτο Corporate Basic

Ο μέσος όρος του πακέτου Basic σε εταιρικές εκδηλώσεις, διάρκειας 4 ωρών με απεριόριστες εκτυπώσεις είναι: 312 εκτυπώσεις

Πακέτο Corporate Premium

Ο μέσος όρος του πακέτου Premium σε εταιρικές εκδηλώσεις, διάρκειας 4 ωρών με απεριόριστες εκτυπώσεις είναι: 278 εκτυπώσεις

Πακέτα Βάπτισης & Γενεθλίων

Ο μέσος όρος των πακέτων Βάπτισης & Γενεθλίων, διάρκειας 3 ωρών με απεριόριστες εκτυπώσεις είναι: 152 εκτυπώσεις

Πακέτα Vintage Squire (obsolete)

Ο μέσος όρος του πακέτου Vintage Squire, διάρκειας 4 ωρών με μονή εκτύπωση είναι: 101 εκτυπώσεις

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2022