Μέσος Όρος φωτογραφιών ανά πακέτο

Πακέτα Basic & Premium

Ο μέσος όρος των πακέτων Basic & Premium, διάρκειας 4 ωρών με απεριόριστες εκτυπώσεις είναι: 284 εκτυπώσεις

Πακέτα Vintage Squire

Ο μέσος όρος του πακέτου Vintage Squire, διάρκειας 4 ωρών με μονή εκτύπωση είναι: 101 εκτυπώσεις

Πακέτα Corporate Premium

Ο μέσος όρος των πακέτων Corporate Premium, διάρκειας 4 ωρών με απεριόριστες εκτυπώσεις είναι: 290 εκτυπώσεις

Πακέτα Βάπτισης & Γενεθλίων

Ο μέσος όρος των πακέτων Βάπτισης & Γενεθλίων, διάρκειας 3 ωρών με απεριόριστες εκτυπώσεις είναι: 96 εκτυπώσεις

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2019